harder2018

โควต้า - ทุนเรียนฟรี

dek64

การศึกษา คือสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาเยาวชนไทย ซึ่งจะเป็นกำลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในระยะยาว แต่เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนทุนทรัพย์จึงทำให้เยาวชนขาดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เนื่องจากหมดโอกาสและหมดความหวัง

ดังนั้นทางมูลนิธิ Obac College Foundation  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ จึงเปิดโอกาสและสร้างความหวังให้แก่เยาวชนดังกล่าวได้มีโอกาสศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   5 สาขา  ดังนี้

 •  สาขาการบัญชี
 •  สาขาตลาด
 •  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 •  สาขาคอมพิวเตอร์การฟิก
 •  สาขาการท่องเที่ยว

ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุกิจ ร่วมกับ Obac College Foundation  จึงได้จัดโครงการพิเศษ “ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปี”  จำนวน 200 ทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

   
  ทุนการศึกษาฟรี ( 3 ปี)    ชุดเครื่องแบบฟรี หนังสือเรียน+สมุด ฟรี 3 ปี
       

        เอกสารในการสมัคร  

 •  รูปถ่าย (1 นิ้ว) จำนวน  3  รูป
 •  สำเนาบัตรประชาชน ของตนเอง และ ผู้ปกครอง   3  ฉบับ 
 •  สำเนาทะเบียนบ้าน   ของตนเอง และ ผู้ปกครอง   3  ฉบับ 
 •  สำเนาวุฒิการศึกษา ม.3  ตัวจริง พร้อมสำเนา 3 ฉบับ  ( ถ้ามี )  หรือ ไม่มีสามารถสมัครได้

       ช่องทางการสมัคร 2 ช่องทาง

 1. สมัครด้วยตนเอง สามารถสมัครได้ทุกวันทำการ  จ. -  ศ.  ( เวลา 08.30 -  13.00 น. ) 
 2. ช่องทางจองโควต้าผ่านเว็บไซต์ ได้ทุกวัน ( 24 ชั่วโมง http://www.obac.ac.th/mainsite/index.php/quota

       กำหนดการรับสมัคร  ประกาศผล และรายงานตัว ( สมัครโควต้าที่วิทยาลัยฯ ด้วยตนเอง และผู้ปกครอง )  

 • สมัครโควต้า    (รอบที่ 1)   จำนวน 100  ทุน    (เต็มแล้ว!!)
 • สมัครโควต้า    (รอบที่ 2)   จำนวน 100  ทุน    (เต็มแล้ว!!)
 • สมัครโควต้า    (รอบที่ 3)   จำนวน   90 ทุน    

 

***สามารรับโควต้าได้ตั้งแต่วันนี้  -  14 พฤษภาคม  2564  หรือจนกว่าโควต้าหมด!***

 


 

 รายชื่อโรงเรียนที่ได้สิทธิ์สมัครโควต้าทุนเรียนฟรี (ตลอดหลักสูตร 3 ปี)

 โรงเรียนราชดำริ   โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา   โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ   โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว   โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี อำเภอบางบ่อ
 โรงคลองปักหลัก   โรงเรียนวัดสังฆราชา   โรงเรียนวัดสุขกร
 โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์   โรงเรียนวัดลาดกระบัง   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สป.
 โรงเรียนสิริรัตนาธร   โรงเรียนวัดปลูกศรัธา   โรงเรียนอนุสาส์นวิทยา สป.(เอกชน)
 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์   โรงเรียนวัดหัวคู้   โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา (ลาดกระบัง)
 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ   โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย   โรงเรียนวัดลำต้อยติ่ง
 โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์   โรงเรียนพูนเจริญ   โรงเรียนวัดสามง่าม
 โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์   โรงเรียนวัดแพรกษา   โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
 โรงเรียนวัดเทพลีลา   โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง   โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล
 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง   โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ   โรงเรียนบ้านเกาะ
 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์   โรงเรียนป๊วยฮั้ว   โรงเรียนสุเหร่าลำแขก
 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา   โรงเรียนวัดไตรสามัคคี   โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์
 โรงเรียนวัดลานบุญ   โรงเรียนเทศบาล 1 สมุทรปราการ   โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์
 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์   โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์   โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย   โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ   โรงเรียนสุเหร่าซีรอ
 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ   โรงเรียนวัดราชโกษา   โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย
 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ   โรงเรียนวัดบัวโรย   โรงเรียนวัดสุธาโภชน์
 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า   โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่   โรงเรียนวัดปากบึง
 โรงเรียนพรตพิทยพยัต   โรงเรียนปทุมคงคา   โรงเรียนวัดทิพพาวาส
 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ลาดกระบัง   โรงเรียนวัดตำหรุ   โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า   โรงเรียนศรีจันทร์ประดิษฐ์   โรงเรียนคลองกุ่ม
 โรงเรียนนวมินทร์ราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษา   โรงเรียนสมุทรปราการ   โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์
 โรงเรียนศรีพฤฒา   โรงเรียนสวนกุหลาบสมุทรปราการ   โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก
 โรงเรียนวัดสลุด   โรงเรียนวัดใต้   โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา(อ่อนนุช)
 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว   โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม   โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
 โรงเรียนวัดปากบ่อ   โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร   โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ
 โรงเรียนวัดบางนาใน   โรงเรียนบดินทร เดชา สมุทรปราการ   โรงเรียนสุเหร่าใหม่
 โรงเรียนพูนสิน   โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ   โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
 โรงเรียนประสานวิทย์วัฒนา   โรงเรียนบางพลีราษบำรุง   โรงเรียนมีนประสาท
 โรงเรียนสิริศึกษา   โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์   โรงเรียนบางกะปิ
 โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา   โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 โรงเรียนมาเรียลัย   โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์   โรงเรียนคลองใหม่
 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล   โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร   โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

 


       

-   โปรดอ่านเงื่อนไข   -

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอทุนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ (OBAC)   โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 1.  นักศึกษาต้องไม่มีประวัติเรื่องสารเสพติดทุกชนิด รวมถึง เหล้า บุหรี่ ฯ ล ฯ
 2.  นักศึกษาต้องไม่มีประวัติด้านความประพฤติ เรื่อง การทะเลาะวิวาท และจะต้องไม่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัย
 3.  นักศึกษาต้องไม่มีประวัติด้านความประพฤติ เรื่อง การแต่งกาย และกิริยามารยาท ต้องเป็นไปตามระเบียบของวิทยาลัย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในช่วงระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัย จะต้องไม่มีประวัติในข้อ 1-3 ตามที่วิทยาลัยกำหนด หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ข้าพเจ้ายินดีที่จะสละสิทธิ์ในการขอรับทุนการศึกษาในครั้งนี้ 

 

QC
QC3
QC5
it obac
ระบบเช็คผลการเรียนของนักศึกษา
 
star
Button link moe
Button link ksp
Button link voc
Button link opec
Button link sms
Button link sts
Button link stloan
302905
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
178
161
1114
300972
685
3652
302905

Your IP: 35.153.166.111
Server Time: 2021-12-04 22:42:27

OBAC Fan Page

Site Login