ติดต่อวิทยาลัย

เลขที่ 5 ซ.ลาดกระบัง 34/1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. 10520

 02-327-2992-4  https://www.facebook.com/obacfanpage

การเดินทาง รถประจำทาง สายที่ผ่าน
1. ปอ.92 , 517 ,550, 549, 553, 151 
2. รถสายพระโขนง-ซีคอน-หัวตะเข้ ธรรมดาและปรับอากาศสาย 1013และรถตู้สุวรรณภูมิ